Espesiyalista ng Malaking Bituka (Colon) At Tumbong (Rectum)

Rate this item
(0 votes)

Espesiyalista ng Malaking Bituka (Colon) At Tumbong (Rectum)

Ang Colorectal Specialists ay isang pangkat na espesiyalistang siruhano (surgeons) na nagsama-sama upang bumuo ng isang grupong propesyonal na ang layunin ay mapalaganap at mapaunlad ang industriyang ito sa buong bansa.

Ang grupo ay may adhikaing gumamit ng mga makabagong pamamaraan na batay sa ebidensiya o katibayang pang-agham at ng konseptong tinatawag na Multidisciplinary Team Approach (MDT). Ang MDT ay isang uri ng pangangalagang medikal na mainam lalo na sa mga may karamdaman tulad ng kanser sa malaking bituka. Ang MDT ay gumagamit ng iba’t ibang uri ng pamamaraan nang paggamot at nangangailangan ng pakikipag-ugnayan sa iba’t ibang eksperto at sangay ng medisina. Ang layunin nito ay upang lubos na mapangalagaan ang lahat nang aspeto ng karamdaman ng maysakit. Ang mga resulta ng operasyon at gamutan  ay patuloy na pinag-aaralan at nirerepaso upang mapaunlad pa at mapadali ang mga susunod na kaso.

Ang aming layunin ay magkapagbigay ng pinakamataas na antas ng pangangalaga kasabay ng aming pagsusumikap na mapabuti pa ang  mga resulta ng operasyon at paggagamutan sa pamamagitan ng sistematikong pagrepaso ng mga kaso, pag-aaral, pagsasaliksik at pagsasanay o pagpapakadalubhasa.Kami ay nakaalinsabay sa pamantayan ng mga siruhano sa buong mundo.

Ang lahat ng aming manggagamot ay pawing nakapasa sa Lupon ng mga Siruhano  at Fellows ng Philippine Society of Colorectal Surgeons.

Read 14594 times