Mga Kaalaman tungkol sa Almoranas

Rate this item
(27 votes)

Mga Kaalaman tungkol sa Almoranas

 

 * Ano ang Almoranas?

Ang almoranas ay binubuo ng mga ugat, balat at malambot na kalamnan na nakapalibot sa ating tumbong at puwet.  Ito ay may babahagyang ginagampanan sa ating pagdumi. Lahat tayo ay mayroon nito, ngunit sa pagdaan ng mga araw ng pagdumi at pag-iri, ito ay nagbabago, nagiging maluwag at  mahina habang tayo ay tumatanda.

Ang sakit na ating tinatawag na almoranas  ay nararanasan kapag ang paghina at pagluwag na ito ay nagkakaroon ng  mga sintomas o palatandaan tulad ng pagdurugo, pananakit at paglabas ng ilang bahagi nito sa butas  o labasan ng ating dumi.

Halos lahat tayo ay maaring makaranas ng mga sintomas ng almoranas sa iba‘t-ibang panahon ng ating buhay ngunit ito ay maari lamang hayaan at hindi nagdudulot ng panganib. Ang pagsangguni sa doktor ay kinakailangan kung ang mga sintomas ay nakakasagabal  sa pangaraw-araw na pamumuhay. 

    * Ano ang mga sintomas o palatandaan ng almoranas?

Ang pagdurugo mula sa almoranas ay mapapansin bilang mapula at sariwang bahid ng dugo  sa dumi. Ito ay nagangahulugan na ang pagdurugo ay nanggagaling lamang sa ibabang bahagi  ng tumbong o puwet.  Ang maitim na dugo na nakahalo sa dumi ay nangangahulugan na ang pagdurugo ay nanggagaling sa maliit o malaking bituka (colon) at hindi sa almoranas. Ang pagdurugo ng almoranas ay walang kasamang kirot kumapara sa anal fissure na may katulad na mapula at sariwang  bahid ng dugo subalit may kasamang pagkirot at pananakit.

Makakaramdam lamang ng matinding pagkirot o  pananakit  kung ang almoranas ay mamaga  lumabas sa tumbong at maipit. Ang pamamaga ay karaniwang  dulot ng pamumuo ng dugo (thrombosis) sa mga ugat ng almoranas. Ang operasyon o ang pagtanggal nito ay epektibo lamang sa loob ng apat na araw. Kung ang almoranas ay hahayaan, ang kirot at pamamaga  ay dahan-dahang mawawala sa loob ng 2 Linggo. Ang ganitong pamumuo ng dugo ay mararanasan lamang nang 1 o 2 beses ng isang tao sa kanyang buong buhay. Bihira itong maulit muli

 May dalawang uri ng almoranas ayon sa mga eksperto.  Ang una ay makikita sa labas ng butas ng puwet (external) Ito ay pangkaraniwan at hindi nagdudulot ng anumang sintomas. Mas makabubuti na ito ay hayaan lamang . Paminsan-minsan ang ganitong uri ng almoranas ay nagdudulot ng pangangati (anal itching) ng maaring dulot ng pawis, o mga duming naiiwan  sa mga gitla ng puwet.

 Ang pangalawang uri ng almoranas ay iyong matatagpuan sa loob ng  tumbong (internal). Ito ay makikita lamang kapag ito ay lumabas sa butas ng puwet (prolapse) pangkaraniwan habang dumudumi at umiire. Ang lumabas na almoranas ay maaring bumalik sa loob nang mag-isa  o mangangailangang ibalik  sa pamamagitan ng  pagtulak ng daliri. Kung ito ay hindi maibalik sa loob, ito ay mananatili sa labas, maiipit o masasakal, mamamaga at  magdudulot ng matinding pagkirot (incarcerated hemorrhoids).

    * Ano ang nararapat na  lunas  sa almoranas- operasyon o hindi?

 Ang almoranas ay nangangailangan lamang ng lunas kung ito ay kakikitaan ng sintomas.  Ang mga bahagyang sintomas ay maaring mabigyang lunas sa pamamagitan  lamang ng pagkain ng mga gulay, prutas at mga pagkaing mayaman sa hibla o fiber. Maaari ding uminom ng psyllium (bulk fiber)  upang mapadali ang pagdumi.  Ang ilang mga pamahid na gamot na mabibilil ay maaari ding magbigay ng pangunahing lunas sa mga sintomas.

May mga paraan ng paggamot na hindi masakit at hindi nangangailangan ng operasyon. Kabilang dito ang injection sclerotherapy, infrared photocoagulation (na madalas naipagkamali na “laser treatment”), at rubber band ligation.  Alin man sa mga ito ay ligtas at maaring gawin sa klinika ng isang espesiyalista.  Sa isang pag-aaral na isinagawa ng mga eksperto na naghahambing sa mga pamamaraang ito, sinasabing ang rubber band ligation ang pinakamura at pinakamabisa. Ito ang dahilan kung bakit ito ang nanguna sa mga  ganitong uri ng panglunas

 Sa isang banda, may mga kaso ng almoranas na maaring  matugunan lamang ng isang operasyon.  Kabilang na dito ang malalaki at  mga naipit (incarcerated) . Ang karaniwang operasyon ay ginagamitan ng iba’t ibang instrumento  tulad ng  gunting, lanseta,  cautery, at  ultrasonic dissectors. Karaniwang  ang hiwa at sugat bunga ng operasyon  ay nagdudulot ng matinding pagkirot. Ito ang isang  dahilan kung bakit ang operasyon ng almoranas ay naituring na isa sa mga pinakamasakit na operasyon.

  * Ano ang mga makabagong pamamaraan  sa  paggamot ng almoranas?

Ang isa pang makabagong pamamamaraan ay tinatawag na Transarterial Hemorrhoidal Dearterialization (THD). Ito ay ginagamitan ng doppler ultrasound. Ang ugat na dinadaluyan ng dugo sa almoranas ay hinahanap at tinitalian sa pamamagitan ng pagtahi. Ang pagkaputol ng pagdaloy ng dugo ang siyang nagpapaimpis at nagpapaliit ng almoranas. Ito ay halos wala ring sakit at walang sugat sa labas na makikita.


 Ang isa pang makabagong pamamamaraan ay tinatawag na Transarterial Hemorrhoidal

 Dearterialization (THD).  Ito ay ginagamitan ng doppler Ultrasound. Ang ugat na dumadaloy sa almoranas ay hinahanap at tinitalian sa pamamagitan ng pagtahi. Ang pagkaputol ng pagdaloy ang siyang nagpapaimpis at nagpapaliit ng almoranas. Ito ay halos wala ring asakit at walang sugat sa labas na makikita.

 

    * Ano ang mga karaniwang  maling akala tungkol sa almoranas?

 

Ang isa sa mga maling akala tungkol sa almoranas ay ito lang ang natatanging sakit sa puwet. Halos lahat ng mga sintomas ay hinihinalang almoranas kahit na ito ay maaring fissures, impeksiyon o maging kanser . Kaya’t kinakailangan ng opinyon ng eksperto upang malaman ang tunay na problema.

Ang isa pang maling akala tungkol sa almoranas ay maari ito maging kanser. Ito ay hindi totoo.  Ang almoranas ay hindi kumakalat at hindi mapanganib sa buhay.  Maaaring may mga pangyayari na ang kanser ay naipagkamaling almoranas nang unang tingnan ng doktor at nang lumaon ay napatunayang ito ay kanser pala.

Ang isa pang pagkakamali ay ang pag-aakalang  ang pag-opera ng almoranas ay makakapagdulot ng pagkawala ng pamigil sa pagdumi (incontinence). Ito ay hindi totoo. Ang operasyon na isinagawa ng totoong eksperto ay walang kumplikasyon at hindi makapagdudulot  ng ganitong  problema.

Ang isa pang maling kaalaman tungkol sa paggamot ng almoranas ay ito ay ginagamitan ng laser.  Ang totoong LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) ay may kamahalan at hindi karaniwang ginagamit  sa operasyon ng almoranas.

 

Marami pang ibang maling akala ang madla tungkol sa almoranas at ito ay patuloy na naipapalaganap  ng mga walang tunay na kaalaman sa sakit na ito.  Ang almoranas ay pangkaraniwang nararanasan. Ito ay maaring magdulot ng labis na pananakit at abala sa pangaraw-araw na pamumuhay ngunit ito ay hindi nagdudulot na panganib sa buhay.  Ang lahat ng sintomas na mararanasan ay nararapat na isangguni sa doktor upang  malaman kung ito ay totoong almoranas. Maraming mga pamamaraan ang mapagpipilian - maaring gamitan  ng operasyon o hindi. Kinakailangan ng opinyon ng eksperto bago  magpasiya.

 

*  Ang impormasyong ito ay hindi pamalit sa mga payong  medikal. Magtanong  at sumangguni sa mga espesiyalista.

Read 89405 times