Common Colorectal Diseases (18)

Pagtitistis ng Malaking Bituka at Tumbong (Colorectal Surgery)

 

Ang pagtitistis o pag-oopera ng malaking bituka (colon)at tumbong (rectum)ay ang pagsasaayos ng mga pinsalang natamo ng alin mang bahagi ng malaking bituka, tumbong, o puwit sanhi ng mga sakit tulad ng kanser, diverticulitis, inflammatory bowel disease (ulcerative colitis and Crohn's disease) at iba pa, sa pamamagitan ng iba’t-ibang pamamaraan. Ang mga aksidenteng pinsala, pagbabara, pagkapunit o pagkabutas, mga bukol o peklat na dahilan ng pagbabara ay maari ring mangailangan ng operasyon. Ang pagsasaayos ng mga pinsala ay magpapanumbalik sa normal na sistema ng pagdumi. Ang iba pang mga kundisyon na maaaring mangailangan ng pagtitistis ay almuranas, anal fissures, prolaps, kawalan ng pagpipigil sa pagdumi (bowel incontinence), at kulugo sa puwit (anal warts).

Mga Uri ng Pagtitistis

 

May iba’t ibang pamamaraang ginagamit ang mga siruhano (surgeon) upang gamutin ang mga pinsala ng  malaking bituka at puwit. Noong mga naunang panahon, kalimitang ang pagtitistis ay ginagawa sa pamagitan ng isang malaking paghiwa sa tiyan at pagsasa-ayos ng mga pinsala sa bituka.  Ang karaniwang ginagawa ay ang pagputol at pagtanggal ng apektadong parte ng bituka (resection) at pagkabitin ang mga hindi napinsalang parte (anastomosis). Ang iba pang klase ng operasyon ay ang pagtahi ng mga punit sa puwit, pagtanggal ng almoranas  at pagpapasikip ng spincter muscle.

Karaniwan din noon ang paglalagay ng ostomy. Ito ay ang paglalagay ng butas mula sa loob ng katawan palabas upang tanggalin ang mga ihi at dumi  (urine and feces) ng katawan. May mga uri din ang ostomy. Ang colostomy ay ang paglabas ng bahagi ng malaking bituka sa may tiyan upang mailabas ang dumi ng katawan patungo sa isang lalagyan (pouch). Sa ileostomy naman, ang lahat ng parte ng malaking bituka, tumbong at puwit ay inaalis at ang pinakadulong bahagi ng maliit na bituka (ileum) ang siyang nagiging stoma.

 

Sa kasalukuyan, ang laparoscopic surgery ay ginagamit sa maraming sakit at pinsala ng bituka kabilang na ang mga maagang kanser. Sa ganitong operasyon, ang siruhano ay nagpapasok ng instrumentong may nakakabit na maliit na kamera (laparoscope) sa maliit na hiwa sa tiyan. Ang operasyon ay may mas kakaunting komplikasyon, mas mabilis, mas hindi masakit, at mas may maliit na pilat. Ito ay nangangahulugan din ng mas maikling araw ng pananatili sa loob ng ospital.

 

Makailan lamang, mayroong mas makabagong pagsulong sa teknolohiya ng pag-oopera. Ito ay ang robotic surgery. Dito, ang siruhano ay gumagamit ng computer na nagkokontrol ng mga maliliit na instrumentong nakakabit sa robot.

 

Desisyon sa Pagtitistis

 

Ang ilang mga kondisyon ng may sakit ay maaaring matugunan ng minimally-invasive surgery.  Samantala,  ang ibang mga sakit tulad ng kanser ay maaring mangailangan ng ostomy, isang mas mabigat na operasyon.  Ang desisyon ng doktor upang irekomenda ang operasyon ay nakasalalay sa iba’t ibang kadahilanan tulad ng kasaysayang medikal ng pasyente, tindi ng sakit o kirot na nararanasan, at mga resulta ng dyagnostikong ginawa sa kanya.

 

Mga paghahanda bago ang operasyon

 

Sasabihin ng doktor ang mga  gagawin sa operasyon, ang mga posibleng masamang epekto nito, at ang mga inaasahang mararanasan matapos ang operasyon. Katulad ng kahit anong pagtitistis, ang pasyente ay papipirmahin ng isang kasulatan ng pagsang-ayon o pagpapahintulot (consent form). Bilang paghahanda sa operasyon, ang manggagamot ay maaring humiling ng mga pag-aaral ng dugo at ihi ng pasyente, ganun din ng iba’t ibang   x-ray at electrocardiograph (EKG). Maari ding mag-alok at magbahagi ang doktor o nars sa pasyente o mga kaanak nito ng mga katuruan patungkol sa pamamahala ng ostomy.

 

Upang maging malinis ang bituka bago ang operasyon, ang pasyente ay maaring hilingin ng doktor na huwag kumain o uminom ng kahit ano ilang oras bago ang pagtitistis. Maari ding painumin ng mga gamot na pampadumi o gumamit ng labatiba (enema). Maari ding painumin ng antibiotics upang kumaunti ang bakterya sa bituka upang maiwasan ang impeksiyon matapos ang operasyon.

 

Pangangalaga matapos ang operasyon

 

Matapos ang operasyon, imomonitor ang presyon ng dugo, pulso, paghinga, at temperatura ng pasyente hanggang ito ay bumalik sa normal.  Tuturuan ang pasyente kung papaano susuportahan inoperahang bahagi ng katawan habang humihinga nang malalim at umuubo, bahagi ng ehersisyo matapos ang operasyon. Maaari din siyang bigyan ng gamot  sa kirot kung nararapat.  Sinusukat din ang  lahat ng likidong (liquid) pumapasok at lumalabas sa kanyang katawan. Ang kulay at katas ng  sugat ay inoobserbahan.  Karaniwang pinapatayo na ang pasyente at pinapaupo sa silya kinagabihan ng operasyon. Karamihan ay nakakalabas na ng ospital makalipas ang dalawa o apat na araw.

 

 Mga panganib

 

Ang mga potensyal na panganib matapos ang operasyon ay madalas na nangyayari habang ang pasyente ay nasa ospital pa. Ang kanyang pangkalahatang kalagayan ng kalusugan bago ang pagtitistis ay nagpapahiwatig ng mga potensyal na panganib. Dapat bigyang tuon ang mga problema sa puso at mababang immune system ng pasyente.

 

Normal na resulta

 

Ang lubusang paggaling ng may sakit na walang anumang kumplikasyon ay inaasahan. Ang panahon ng  pagpapagaling ay iba-iba depende sa pangkalahatang kalagayan ng kanyang kalusugan bago ang operasyon. Ang mga pagbabago sa diyeta ay minimungkahi upang maiwasan muli ang pagkakasakit o upang mapangalagaan ang kasalukuyang kalagayan.

 

Ang mga payo patungkol sa mga pagbabago ng kasalukuyang  pangaraw-araw na pamumuhay ay ibinabahagi sa pasyente.

 

Matapos ang pagpapa-uwi

 

Ipaalam agad sa manggagamot kung maranasan ang matinding kirot, pamamaga, pamumula, pamamasa o pagdurugo ng sugat. Ipaalam din kung may pananakit ng ulo at kalamnan, pagkahilo, pagsusuka o pagduduwal, lagnat, pagtitibi o pangingitim ng dumi.

Ang impormasyong ito ay hindi pamalit sa mga payong medikal. Magtanong at sumangguni sa mga espesiyalista.

2nd Floor, Podium Building, The Medical City,

Ortigas Avenue, Pasig City, Metro Manila

Tel No. (632) 9881000 or (632) 6356789 ext. 7789

www.colonandrectalspecialists.com , www.crsi.com.ph

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Clinic Hours: Mondays to Saturdays – 8:00 AM to 5:00 PM except Wednesdays

Ang Mga Espesiyalista

Manuel Francisco T. Roxas, M.D.

Robert L. Chang, M.D.

Catherine S. Co, M.D.

Carlo C. Cajucom, M.D.

Marc Paul J. Lopez, M.D.

 

*Ano ang Kolon Kanser ?

 

Ang kolon kanser ay kanser ng malaking bituka (large intestine). Ito ay nasa ibaba o panghuling bahagi ng sistemang panunaw (ng pagkain) o “digestive system” ng ating katawan. Ang rektal kanser naman o kanser sa tumbong  ay nasa huling labing-limang sentimentrong (15 cm.) bahagi ng malaking bituka. Kapag magkasama, ito ay karaniwang tinataguriang kolorektal kanser (colorectal cancer).

 

Ang kolorectal kanser ay pangatlo sa pinakalaganap na kanser sa Pilipinas at maging  sa buong mundo. Ang kolon kanser ay lubhang nakamamatay subalit ito ay maaring mabigyan ng lunas kung maaagapan.

 

Pangkaraniwang ang kolon kanser ay nagsisimula bilang maliit na polip (polyp). Ito ay para lamang maliit na butlig o nunal sa loob ng ating malaking bituka. Sa paglipas ng maraming taon, ang ilan sa mga polip na ito ay maaaring maging kanser. Bihirang may sintomas na mararamdaman kapag mayroong polip. Ang pinakamainam gawin ay regular na magpasuri sa doktor upang maalis ang mga polip bago pa ito maging kolon kanser.

 

*Paano malalaman kung mayroong kolon kanser?

 

Maraming kaso ng kolon kanser ay walang sintomas, bagamat ang mga sumusunod ay maaring maging palatandaan nito:

 

  1. 1.Mga pagbabago sa ugaling pagdumi –pagtatae (diarrhea) o pagtitibi (constipation).
  2. 2.Dugo o bahid ng dugo sa dumi.
  3. 3.Walang lubay na pananakit ng tiyan o puson at pagkakaroon ng kabag (gas or cramps).
  4. 4.Pananakit ng tiyan/puson habang dumudumi.
  5. 5.Pakiramdam na parang hindi lubos ang pagdumi.
  6. 6.Hindi maipaliwanag na Anemya o pagkukulang sa dugo.
  7. 7.Panghihina at pagkahapo.
  8. 8.Pagbaba ng timbang na walang maipaliwanag na dahilan.
  9. 9.Pagkitid ng sukat ng dumi.

10.Pagkaduwal (nausea) at pagsusuka.

 

Sa pamamagitan ng tamang pagsusuri, ang kolon kanser ay maaring matuklasan bago pa magkaroon ng mga sintomas, kung kalian ito ay pinakamadaling maagapan at mapagaling.

 

*Sino ang nanganganib magkaroon ng kolon kanser?

 

*EDAD - halos siyamnapung bahagdan (90%) ng mga taong nagkakaroon ng kolon kanser ay nasa edad limampu (50 years old) pataas. Bagamat ang mga kabataan ay maari ring magkaroon, ito ay mas bihira.

 

*KASAYSAYAN SA PAMILYA – kung  may miyembro ng pamilya ang nagkaroon ng polip o kolon kanser, mas mataas ang posibilidad ng pagkakaroon nito.

 

* INFLAMMATORY BOWEL DISEASE – ang mga  taong may kundisyon o malalang sakit na pamamaga ng kolon tulad ng ulcerative colitis o Crohn’s disease ng mahabang panahon ay mas nanganganib magkaroon ng kanser sa kolon. Sa kabutihang palad, bihira lamang ang mga ganitong sakit sa bansa.

 

*PAGKAKAROON NG KOLON KANSER – ang taong nagkaroon na ng kolon kanser ay maaring magkaroon uli sa pangalawang pagkakataon.  Ang mga babaeng nagkaroon ng kanser sa matris, obaryo at suso ay mas nanganganib magkaroon ng kolon kanser.

 

*DIYETA – ang kolon kanser ay maaring maiugnay sa  diyetang mababa sa hibla (fiber), mataas sa taba (fats), kaloriya (calories), pulang karne (red meat), at naprosesong pagkain (processed foods).

 

*HINDI MALUSOG NA GAWAING PAMUMUHAY – kulang sa aktibong mga gawain; paninigarilyo; malakas na pag-inom ng alak.

 

*MAY KATABAAN (OBESITY) O  MAY TYPE II DIYABETIS (DIABETES).

 

*Ano ang mangyayari kapag  may kolon kanser?

 

Ang kolon kanser ay kadalasang nagsisimula sa panloob na balot (lining) ng malaking bituka. Sa paglaki ng tumor, maaari itong bumara sa dinaraanan ng dumi kung kaya nagkakaroon ng mga sintomas. Ang tiyan ay maari ring lumaki at ang malaking bituka ay maaring mabutasAng kolon kanser ay maaring  kumalat sa ibang mga bahagi ng katawan (metastasis) sa pamamagitan ng dugo at sistemang limpatika. Ang karaniwang pinipuntahan ay ang atay, baga at peritonyo (peritoneum).

 

Ang kolon kanser ay may mga antas (stages) ayon sa kalubhaan (severity).

 

Stage 1 – ang kanser ay nasa loob lamang ng dinding (wall) ng malaking

                  bituka.

Stage 2 – ang kanser ay lumabas na sa dinding  ng malaking bituka.

Stage 3 - ang kanser ay kumalat na sa mga kulani (lymph nodes)     

                  na nakapalibot sa kolon.

Stage 4 - ang kanser ay kumalat na sa ibang bahagi ng katawan.

 

*Paano sinusuri ang kolon kanser?

 

Ang kolon kanser ay dapat matuklasan nang maaga, habang wala pang sintomas. Ito ay maaaring matamo sa pamamagitan ng pagsusuri  gamit ang colonoscopy, fecal occult blood test (FOBT) na may kasamang  flexible sigmoidoscopy; barium enema o CT virtual colonoscopy.

 

 Sa isang banda, kung meron ng nararanasang mga palatandaan ng kolon kanser or polip, ang  colonoscopy ang naaangkop na gamitin. Kung ang polip

 ay matagpuan, ito ay maaari nang tanggalin at ipasuri sa laboratory upang malaman kung ito ay malignant. Ang pagtanggal ng mga polip ay makatutulong upang ito ay hindi na maging kanser sa paglipas ng mga taon. Ganito rin ang gagawin kung tumor ang matagpuan sa bituka.

 

*Paano mapapagaling ang kolon kanser?

 

Ang pangunahing lunas sa kolon kanser ay operasyon (surgery). Ang mga bahagi ng bituka na apektado gayun din ang mga kulani ay tatanggalin.

Kung ang kanser ay maliit pa, ito ay pwedeng gamitan ng minimally-invasive laparoscopic surgery. Bukod sa maliliit ang butas, ito ay mas hindi masakit at mas mabilis ang pagpapagaling. Ang ibang kaso na kanser ay maaring mangailangan ng chemo at radiation therapy.

 

Ang impormasyong ito ay hindi pamalit sa mga payong medikal. Magtanong at sumangguni sa mga espesiyalista.

2nd Floor, Podium Building, The Medical City,

Ortigas Avenue, Pasig City, Metro Manila

Tel No. (632) 9881000 or (632) 6356789 ext. 7789

www.colonandrectalspecialists.com , www.crsi.com.ph

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Clinic Hours: Mondays to Saturdays – 8:00 AM to 5:00 PM except Wednesdays

Ang Mga Espesiyalista

Manuel Francisco T. Roxas, M.D.

Robert L. Chang, M.D.

Catherine S. Co, M.D.

Carlo C. Cajucom, M.D.

Marc Paul J. Lopez, M.D.

Dione P. Sacdalan, M.D.

Espesiyalista ng Malaking Bituka (Colon) At Tumbong (Rectum)

Ang Colorectal Specialists ay isang pangkat na espesiyalistang siruhano (surgeons) na nagsama-sama upang bumuo ng isang grupong propesyonal na ang layunin ay mapalaganap at mapaunlad ang industriyang ito sa buong bansa.

Ang grupo ay may adhikaing gumamit ng mga makabagong pamamaraan na batay sa ebidensiya o katibayang pang-agham at ng konseptong tinatawag na Multidisciplinary Team Approach (MDT). Ang MDT ay isang uri ng pangangalagang medikal na mainam lalo na sa mga may karamdaman tulad ng kanser sa malaking bituka. Ang MDT ay gumagamit ng iba’t ibang uri ng pamamaraan nang paggamot at nangangailangan ng pakikipag-ugnayan sa iba’t ibang eksperto at sangay ng medisina. Ang layunin nito ay upang lubos na mapangalagaan ang lahat nang aspeto ng karamdaman ng maysakit. Ang mga resulta ng operasyon at gamutan  ay patuloy na pinag-aaralan at nirerepaso upang mapaunlad pa at mapadali ang mga susunod na kaso.

Ang aming layunin ay magkapagbigay ng pinakamataas na antas ng pangangalaga kasabay ng aming pagsusumikap na mapabuti pa ang  mga resulta ng operasyon at paggagamutan sa pamamagitan ng sistematikong pagrepaso ng mga kaso, pag-aaral, pagsasaliksik at pagsasanay o pagpapakadalubhasa.Kami ay nakaalinsabay sa pamantayan ng mga siruhano sa buong mundo.

Ang lahat ng aming manggagamot ay pawing nakapasa sa Lupon ng mga Siruhano  at Fellows ng Philippine Society of Colorectal Surgeons.

Surveillance of Colorectal Cancer after Treatment

Comprehensive Management of Colon and Rectal Cancer including Second Opinion

Treatment of Anal Warts

What are anal warts?

Anal warts (also called “condyloma acuminata”) are skin eruptions that affect the area around and inside the anus and even the genitak area.Usually, they do not cause painor discomfort to afflicte individuals and patients may be unaware that the warts are present. Some patients will experience symptoms such as itching, bleeding, discharge and/or a feeling of a lump or mass in the anal area.

What causes these anal warts? Anal warts are thought to be caused by the human papilloma virus (HPV), which is transmitted from person to person by direct contact.HPV is considered a sexually transmitteddisease. You do not have to have anal intercourse to develop anal condyloma.

Do these need to be warts always removed

Yes. If they are not removed, the warts usually grow larger and multiply, and may even lead to an increased risk of cancer in the affected area. In addition,warts are contagious and can affect the partner of the infected patient if left untreated.

What treatment options

Topical medication – for small and superficial warts; sometimes for warts inside the canal. 

Surgical removal – for bigger and recurrent warts; provides immediate result and can be done on out-patient basis but usually under anesthesia.

How much time will I lose from work after surgical treatment?It varies from just 1 day to several days depending on the extent of the disease and post-treatment pain.Will a single treatment cure the problem?

Because HPV can live concealed in tissues that appear normal for several months before another wart develops, recurrent wartsare common. Return visits to the physician’s office may be necessary as new warts develop.

How long is treatment usually continued Frequent follow-up visits with your specialist for several months after the last wart is observed are necessary to be certain that no new warts occur.

Simple, Complex and Recurrent Fistula In Ano

Acute and Chronic Anal Pain

What is an anal abscess? anal fistula?

An anal abscess is an infected cavity filled with pus found near the anus or rectum. Small glands just inside the anus may get clogged (usually, by feces) and become infected, thus leading to abscess formation.

An anal fistula is an abnormal connection or a small tunnel that forms under the skin connecting a previously infected anal gland to the skin of the buttocks, and is almost always (90% of cases) the result of a previous abscess.

Anal Abscess

A patient complaining of chills, fever, and pain in the anus may be suffering from an anal abscess (pigsa sa puwit). Often,there may be purulent discharge (nana) observed especially if the abscess has ruptured. This may later form an anal fistula.

What are the symptoms of an abscess and fistula?

Abscess

• Pain and tenderness, erythema (redness), and swelling around the anus.

• Fatigue, fevers and chills.Fistula

• Irritation of skin around the anus.

• On and off drainage of pus (which often relieves the pain).

• Staining of underwear.

• Fever and generalized weakness.

Treatment

Abscess drainage is the most important part of abscess management.In the presence of an anal fistula, surgery becomes the only treatment option.

• Fistulotomy usually involves opening up the fistula tunnel and converting it to a groove that will allow it to heal from the

inside out. The procedure, however, is not expected to significantly affect the patient’s capability to control bowel movements, particularly when done by a colorectal specialist.

• Other surgical options such as Seton application, ligation of intersphincteric fistula tract (LIFT), mucosal and anocutaneous advancement flaps, anal fistula plug, and fibrin glue application are best discussed with a colorectal specialist.

Recovery

Home care includes intake of pain medication for post-operative discomfort, warm sitz bath (soaking the affected area in warm water) three or four times a day and stool softeners or a bulk fiber laxative. The amount of time lost from work or school is usually minimal. Bowel movements will not affect healing, although it may be necessary to wear a gauze pad or mini-pad to prevent the drainage from soiling clothes

Recurrence

If properly healed, an abscess or fistula will usually not return. However, if the outside opening of the tunnel heals, recurrent abscess may develop. Persistent drainage from the skin opening may indicate the persistence of the fistula. A recurrent (repeating) fistula will be less likely to improve immediately; thus, it is best to consult a colorectal specialist at the outset and to carefully follow care instructions to prevent recurrence.

Hemorrhoids and Fissures


What are hemorrhoids HEMORRHOIDS, what are they?

Hemorrhoids are blood vessels in the anal area serving as cushions during bowel movement. Internal hemorrhoids are located inside the anus while external hemorrhoids are located outside. 

What are the types of internal hemorrhoids?

First degree hemorrhoids.Hemorrhoids that bleed but do not come out during passage of bowel movement.

Second degree hemorrhoids. Hemorrhoids that occasionally bleed and come out during bowel movement but go back in.

Third degree hemorrhoids.Hemorrhoids that occasionally bleed and come out during bowel movement but can be pushed back in manually.

Fourth degree hemorrhoids. Hemorrhoids that are pushedoutside and can not be pushed back in manually anymore.

What does hemorrhoids a person with experience?

There is usually bleeding of bright red blood dripping into the toilet bowl during bowel movement. Often, a mass or fleshy tissue comes out during straining.

What are the different types of treatment for hemorrhoids?

Medical management: for first and second degree internal hemorrhoids.

Rubber band ligation: for bleeding first and second degree internal hemorrhoids. This involves application of an elastic band at the base of the internal hemorrhoid.

• A high fiber diet that includes fruits and leafy vegetables.

• Adequate fluid intake.

• Avoidance of straining in the bathroom

Surgery: for persistent symptoms of bleeding, fleshy mass coming out, and problems with hygiene; unresponsiveness to medical management; or third or fourth degree or mixed (internal and external component) hemorrhoids.

• Hemorrhoidectomy: for third and fourth degree internal hemorrhoids. This is the traditional method of removing hemorrhoids. It makes use of a knife, scissors and other devices such as ligasure or harmonic scalpel.

• Stapled hemorrhoidopexy makes use of a surgical stapler to remove hemorrhoids and is associated with minimal post operative pain.

• Transarterial hemorrhoidal dearterialization: for second and third degree internal hemorrhoids. This method makes use of  Doppler ultrasound to detect arteries which are then ligated. This method is also is associated with minimal post-operative pain.

Common Misconceptions about Treatments for Hemorrhoids

Hemorrhoids are actually present in all individuals whether healthy of not. They are the vascular cushions which surround the general area of the rectum and anus. The term we call hemorrhoids is associated with the symptoms when this part of the body becomes enlarged, inflamed, thrombosed or prolapsed. Many people have them without suffering from any symptoms, and therefore these may be safely left alone. Treatment is usually required for those whose hemorrhoidal symptoms such as excruciating throbbing pain impact on quality of life and daily living. There are many traditional remedies and non-surgical treatments for hemorrhoids. However, if none of these works, surgical procedures maybe required as a last resort. There are common misconceptions about hemorrhoids treatments that hinder sufferers to seek medical attention.

Misconception No.1- All surgical procedures for hemorrhoids are very painful. Due to this reputation of being a painful operation, advances in hemorrhoid surgery have focused on making it less painful.  One such operation is stapled hemorrhoidectomy. Using a specially-designed, single-use stapler instrument the hemorrhoids are excised and the anus repaired from the inside. The end result is that the surgical wound is inside, and no wound is visible outside the anus. Scientific studies have proven that this is less painful than traditional surgery.

Another advanced surgical technique is Transarterial Hemorrhoidal Dearterialization (THD).  Using a doppler ultrasound, the blood vessel supplying the hemorrhoid is identified and ligated with stitches.  Deprived of its blood supply, the hemorrhoid then shrinks and shrivels.  Again there is no wound outside and is therefore almost painless. 

Misconception No. 2 – Another more common misconception about surgery for hemorrhoids is that it can cause fecal incontinence, or the inability to control farting or defecation.  Again this is not true. Properly done hemorrhoid surgery, using any of the techniques discussed previously, does not entail cutting or injuring the anal muscles.  Therefore no complication such as incontinence should develop. 

All surgical procedures for hemorrhoids, however, whether traditional or innovative, may sometimes develop complications such as bleeding, infection and stricture. It is important therefore when seeking treatment, to see practitioners with real expertise in performing such procedures.

Colorectal Specialists provides comprehensive, advance and efficient care to wide range of colorectal conditions. Its expertise is in the surgical management of colorectal cancer, diverticulitis, inflammatory bowel diseases, and other benign disorders like hemorrhoids, fissures, fistulae, polyps, fecal incontinence, sexually transmitted diseases (STDs), and other colorectal problems. It always strives to provide comfort, privacy and total quality service to its clienteles.

Rectal Cancer 

1. What is Rectal Cancer?

Rectal Cancer is cancer is a tumor arising from the lowest 15 centimeters of the large intestines, lying within the pelvis and connecting the colon to anus. Rectal cancer, unlike colon cancer, has a tendency to recur locally within the pelvis in the other organs near the colon and has a worse outcome. Local recurrence of rectal cancer is common (15-45%) after standard surgery and is often catastrophic. It is difficult to cure, and the associated symptoms are debilitating. Accordingly, preventing local recurrence is one of the main treatment goals with rectal cancer. Roughly one third of all colorectal cases involve the rectum.

2. How does one know if one has rectal cancer?

Rectal cancer can cause many symptoms that require a person to seek medical care. However, rectal cancer may also be present without any symptoms, hence it is important to have routine health screening check up. Symptoms, to be aware of include the following:

* Bleeding

- Seeing blood mixed with stool is an urgent sign. Although many people bleed due to hemorrhoids, a doctor should be notified in the event of any rectal bleeding. It is a sad fact that many patients with rectal cancer attribute their symptoms to hemorrhoid, causing them to delay consultation.

-  Prolonged rectal bleeding (perhaps in small quantities not seen in the stool) may lead to anemia, causing fatigue, shortness of breath, light-headedness, or a fast heartbeat.

* Obstruction

-  A rectal mass may grow so large that it prevents the normal

passage of stool. This blockage may lead to the feeling of severe constipation or pain when having a bowel movement. In addition, abdominal pain  and cramping may occur due to the blockage.

- The stool should pass around the rectal mass. Therefore,

pencil-thin stool maybe another sign of an obstruction from rectal cancer.

-  A person with rectal cancer may have a sensation that the stool cannot be completely evacuated after a bowel movement, requiring frequent trips to the bathroom.

* Weight loss, usually unexplained

3. Who are at risks/what are the risk factors?

The actual cause of rectal cancer is unclear. However, the following are risks factors for developing rectal cancer:

* Increasing age

* Smoking

* High-fat diet and/or diet mostly from animal sources

* Personal or family history of colorectal cancer or polyps in the colon

 * Lack of screening for colorectal cancer

 4. What happens if you have rectal cancer?

Rectal cancer usually develops over several years, first growing as a benign precancerous growth called a polyp. Some of these polyps will eventually turn into cancer and begin to grow and penetrate the wall of the rectum, after which they spread into the lymph nodes and reach other organs like the liver and the lungs.

 5. How is rectal cancer diagnosed?

Screening for rectal cancer is the only way to prevent this disease. Screening test  for rectal cancer include the following:

* Fecal Occult Blood Test  (FOBT)

* Endoscopy, wherein a doctor inserts a scope through the anus. The scope  maybe rigid, as in proctosigmoidoscope or flexible and connected to a video camera, as in colonoscopy (which views the entire colon) or flexible sigmoidoscopy (which views the lower part of the colon). If a rectal tumor is found on endoscopy, a biopsy is performed. If biopsy confirms that it is rectal cancer, the next important phase in management is accurate staging of the disease, which will determine the appropriate treatment. Stage I patients can be treated by surgery alone, while stage II and III patients will require radiochemotherapy  prior to surgery. The treatment for stage IV patients is best individualized. The test to stage rectal cancer include:

* Endorectal Ultrasound is a test where a special ultrasound probe is inserted into the anus, with a unique ability to determine how deep the tumor has grown into the rectal wall; whether there is a spread to the lymph nodes around the area; and whether there is invasion into the anal muscles.

* CT scan and MRI to evaluate the tumor in relation to the pelvis, as well as check for spread to the liver.

* Chest x-ray or CT scan of the lungs

* CEA blood test

6. What are the available treatment options?

 The standard surgical procedure is called wide or total mesorectal excision. Preoperative chemoradiotherapy  has been found to reduce the risk of local recurrence and to cause fewer long-term toxic effects than if the chemoradiotherapy  is given postoperatively. At five years, the overall survival among patients with locally advanced rectal

cancer, irrespective of whether they have had preoperative or postoperative chemoradiotherapy is about 75%.

A common concern among patients with rectal cancer is possibility of permanent colostomy, where the anus is removed and feces is made to come out of an opening in the abdominal wall. Thankfully, with the appropriate use of preoperative chemoradiotherapy and the surgical

Technique of total mesorectal excision, surgeons are now more able to preserve the anus during rectal cancer surgery. However,  this highly complex operations usually will necessitate the creation of a temporary colostomy in order to prevent the passage of feces  into the freshly reconstructed anus. This temporary colostomy is then closed in a separate operation later, when the anus is completely healed.

 At present, a permanent removal of the anus with the creation of  a colostomy , is only performed if there is evidence on endorectal  ultrasound that the anal muscles are involved. This situation is uncommon, and occurs in less than 20% of the cases.

 7. What are the outcomes of rectal cancer?

 The outlook for recovery from rectal cancer is unique for each individual. Many factors are involved when considering the chance of survival after rectal cancer treatment.Treatment of rectal cancer depends on the stage or extent of disease.

 According to stage, the following approximations of the likelihood of survival 5 years after treatment are as follows:

Stage I - The cancer is in the inner layers of the rectum, and the probability of being alive in 5 years is approximately 70-80%.

 Stage II -  The cancer has spread through the muscle wall of the rectum, sometimes invading adjacent organs like urinary bladder, vagina or prostate. The probability of being alive in 5 years is approximately 50-60%.

 Stage III - the cancer has spread to the lymph nodes. The probability of being alive in 5 years is approximately 30-40%.

Stage IV - the cancer has spread to other organs far from the rectum, like the liver and lungs. The probability of being alive in 5 years is less than 10%.

Services Available:

Sreening

1) Fecal Occult Blood Test  (FOBT) yearly with flexible sigmoidoscopy every 3 years

2) Colonoscopy every 5 to 10 years

3) Virtual CT colonography every 3 to 5 years.

Prevention

1) Colonoscopic Polypectomy

Comprehensive Rectal Cancer Treatment Program

* State-of-the-art Staging Modalities

1) Endorectal Ultrasound

2) Triphasic CT scan

3) MRI

* Multidisciplinary Treatment planning

* Neo-adjuvant (Preoperative) Chemoradiotherapy

* State-of-the-art Surgery

1) Total Mesorectal Excision

2) Sphincter-preservation, avoiding permanent colostomies

3) Pelvic Nerve Preservation

4) Minimally-invasive surgery

* Note: This information is not intended as a substitute for professional medical advice. For any inquiries please visit or call your specialists.

Mga Kaalaman tungkol sa Almoranas

 

 * Ano ang Almoranas?

Ang almoranas ay binubuo ng mga ugat, balat at malambot na kalamnan na nakapalibot sa ating tumbong at puwet.  Ito ay may babahagyang ginagampanan sa ating pagdumi. Lahat tayo ay mayroon nito, ngunit sa pagdaan ng mga araw ng pagdumi at pag-iri, ito ay nagbabago, nagiging maluwag at  mahina habang tayo ay tumatanda.

Ang sakit na ating tinatawag na almoranas  ay nararanasan kapag ang paghina at pagluwag na ito ay nagkakaroon ng  mga sintomas o palatandaan tulad ng pagdurugo, pananakit at paglabas ng ilang bahagi nito sa butas  o labasan ng ating dumi.

Halos lahat tayo ay maaring makaranas ng mga sintomas ng almoranas sa iba‘t-ibang panahon ng ating buhay ngunit ito ay maari lamang hayaan at hindi nagdudulot ng panganib. Ang pagsangguni sa doktor ay kinakailangan kung ang mga sintomas ay nakakasagabal  sa pangaraw-araw na pamumuhay. 

    * Ano ang mga sintomas o palatandaan ng almoranas?

Ang pagdurugo mula sa almoranas ay mapapansin bilang mapula at sariwang bahid ng dugo  sa dumi. Ito ay nagangahulugan na ang pagdurugo ay nanggagaling lamang sa ibabang bahagi  ng tumbong o puwet.  Ang maitim na dugo na nakahalo sa dumi ay nangangahulugan na ang pagdurugo ay nanggagaling sa maliit o malaking bituka (colon) at hindi sa almoranas. Ang pagdurugo ng almoranas ay walang kasamang kirot kumapara sa anal fissure na may katulad na mapula at sariwang  bahid ng dugo subalit may kasamang pagkirot at pananakit.

Makakaramdam lamang ng matinding pagkirot o  pananakit  kung ang almoranas ay mamaga  lumabas sa tumbong at maipit. Ang pamamaga ay karaniwang  dulot ng pamumuo ng dugo (thrombosis) sa mga ugat ng almoranas. Ang operasyon o ang pagtanggal nito ay epektibo lamang sa loob ng apat na araw. Kung ang almoranas ay hahayaan, ang kirot at pamamaga  ay dahan-dahang mawawala sa loob ng 2 Linggo. Ang ganitong pamumuo ng dugo ay mararanasan lamang nang 1 o 2 beses ng isang tao sa kanyang buong buhay. Bihira itong maulit muli

 May dalawang uri ng almoranas ayon sa mga eksperto.  Ang una ay makikita sa labas ng butas ng puwet (external) Ito ay pangkaraniwan at hindi nagdudulot ng anumang sintomas. Mas makabubuti na ito ay hayaan lamang . Paminsan-minsan ang ganitong uri ng almoranas ay nagdudulot ng pangangati (anal itching) ng maaring dulot ng pawis, o mga duming naiiwan  sa mga gitla ng puwet.

 Ang pangalawang uri ng almoranas ay iyong matatagpuan sa loob ng  tumbong (internal). Ito ay makikita lamang kapag ito ay lumabas sa butas ng puwet (prolapse) pangkaraniwan habang dumudumi at umiire. Ang lumabas na almoranas ay maaring bumalik sa loob nang mag-isa  o mangangailangang ibalik  sa pamamagitan ng  pagtulak ng daliri. Kung ito ay hindi maibalik sa loob, ito ay mananatili sa labas, maiipit o masasakal, mamamaga at  magdudulot ng matinding pagkirot (incarcerated hemorrhoids).

    * Ano ang nararapat na  lunas  sa almoranas- operasyon o hindi?

 Ang almoranas ay nangangailangan lamang ng lunas kung ito ay kakikitaan ng sintomas.  Ang mga bahagyang sintomas ay maaring mabigyang lunas sa pamamagitan  lamang ng pagkain ng mga gulay, prutas at mga pagkaing mayaman sa hibla o fiber. Maaari ding uminom ng psyllium (bulk fiber)  upang mapadali ang pagdumi.  Ang ilang mga pamahid na gamot na mabibilil ay maaari ding magbigay ng pangunahing lunas sa mga sintomas.

May mga paraan ng paggamot na hindi masakit at hindi nangangailangan ng operasyon. Kabilang dito ang injection sclerotherapy, infrared photocoagulation (na madalas naipagkamali na “laser treatment”), at rubber band ligation.  Alin man sa mga ito ay ligtas at maaring gawin sa klinika ng isang espesiyalista.  Sa isang pag-aaral na isinagawa ng mga eksperto na naghahambing sa mga pamamaraang ito, sinasabing ang rubber band ligation ang pinakamura at pinakamabisa. Ito ang dahilan kung bakit ito ang nanguna sa mga  ganitong uri ng panglunas

 Sa isang banda, may mga kaso ng almoranas na maaring  matugunan lamang ng isang operasyon.  Kabilang na dito ang malalaki at  mga naipit (incarcerated) . Ang karaniwang operasyon ay ginagamitan ng iba’t ibang instrumento  tulad ng  gunting, lanseta,  cautery, at  ultrasonic dissectors. Karaniwang  ang hiwa at sugat bunga ng operasyon  ay nagdudulot ng matinding pagkirot. Ito ang isang  dahilan kung bakit ang operasyon ng almoranas ay naituring na isa sa mga pinakamasakit na operasyon.

  * Ano ang mga makabagong pamamaraan  sa  paggamot ng almoranas?

Ang isa pang makabagong pamamamaraan ay tinatawag na Transarterial Hemorrhoidal Dearterialization (THD). Ito ay ginagamitan ng doppler ultrasound. Ang ugat na dinadaluyan ng dugo sa almoranas ay hinahanap at tinitalian sa pamamagitan ng pagtahi. Ang pagkaputol ng pagdaloy ng dugo ang siyang nagpapaimpis at nagpapaliit ng almoranas. Ito ay halos wala ring sakit at walang sugat sa labas na makikita.


 Ang isa pang makabagong pamamamaraan ay tinatawag na Transarterial Hemorrhoidal

 Dearterialization (THD).  Ito ay ginagamitan ng doppler Ultrasound. Ang ugat na dumadaloy sa almoranas ay hinahanap at tinitalian sa pamamagitan ng pagtahi. Ang pagkaputol ng pagdaloy ang siyang nagpapaimpis at nagpapaliit ng almoranas. Ito ay halos wala ring asakit at walang sugat sa labas na makikita.

 

    * Ano ang mga karaniwang  maling akala tungkol sa almoranas?

 

Ang isa sa mga maling akala tungkol sa almoranas ay ito lang ang natatanging sakit sa puwet. Halos lahat ng mga sintomas ay hinihinalang almoranas kahit na ito ay maaring fissures, impeksiyon o maging kanser . Kaya’t kinakailangan ng opinyon ng eksperto upang malaman ang tunay na problema.

Ang isa pang maling akala tungkol sa almoranas ay maari ito maging kanser. Ito ay hindi totoo.  Ang almoranas ay hindi kumakalat at hindi mapanganib sa buhay.  Maaaring may mga pangyayari na ang kanser ay naipagkamaling almoranas nang unang tingnan ng doktor at nang lumaon ay napatunayang ito ay kanser pala.

Ang isa pang pagkakamali ay ang pag-aakalang  ang pag-opera ng almoranas ay makakapagdulot ng pagkawala ng pamigil sa pagdumi (incontinence). Ito ay hindi totoo. Ang operasyon na isinagawa ng totoong eksperto ay walang kumplikasyon at hindi makapagdudulot  ng ganitong  problema.

Ang isa pang maling kaalaman tungkol sa paggamot ng almoranas ay ito ay ginagamitan ng laser.  Ang totoong LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) ay may kamahalan at hindi karaniwang ginagamit  sa operasyon ng almoranas.

 

Marami pang ibang maling akala ang madla tungkol sa almoranas at ito ay patuloy na naipapalaganap  ng mga walang tunay na kaalaman sa sakit na ito.  Ang almoranas ay pangkaraniwang nararanasan. Ito ay maaring magdulot ng labis na pananakit at abala sa pangaraw-araw na pamumuhay ngunit ito ay hindi nagdudulot na panganib sa buhay.  Ang lahat ng sintomas na mararanasan ay nararapat na isangguni sa doktor upang  malaman kung ito ay totoong almoranas. Maraming mga pamamaraan ang mapagpipilian - maaring gamitan  ng operasyon o hindi. Kinakailangan ng opinyon ng eksperto bago  magpasiya.

 

*  Ang impormasyong ito ay hindi pamalit sa mga payong  medikal. Magtanong  at sumangguni sa mga espesiyalista.