colonandrectalspecialists

FIRST ANNOUNCEMENT

WHAT   :  7th Biennial Congress of Asean Society of Colorectal Surgeons

WHEN   :  July 16-18, 2014

WHERE :  Singapore

Ano ang Colonoscopy?

Ang colonoscopy ay isang panloob na pagsusuri ng malaking bituka at tumbong, gamit ang isang instrumentong tinatawag na colonoscope.

Paano isinagawa ang pagsusuri?

 

Ang colonoscope ay may kalakip na isang maliit na kamerang nakakabit sa isang nababaluktot na tubo.  Hindi tulad ng sigmoidoscopy na ang naaabot lamang ay ang ikatlong ibabang bahagi ng malaking bituka, ang colonoscopy ay nagsusuri ng buong kahabaan ng colon.


Ang pasyente ay mahihiga nang patagilid sa kaliwang bahagi at ang mga tuhod ay ititiklop patungo sa dibdib. Pagkatapos mabigyan ng gamot na pampakalma at pang-alis ng kirot, ang colonoscope ay padadaanin sa puwitan. Ito ay dahan-dahan at maingat na ipapasok sa bukana ng malaking bituka at kung minsan ay pinaaabot sa pinakamababang bahagi ng maliit na bituka.


Nagpapakawala ng hangin ang scope upang mas maging malinaw ang pagtingin sa loob ng bituka. May kasama ring panghigop (suction) ang instrumento upang maalis ang mga dumi at tubig. Mas malinaw sa paningin ng nagsusuri kung ang scope ay papalabas kung kaya’t  kalimitang mas masusing eksaminasyon ang ginagawa sa ganitong pagkakataon. Gamit ang colonoscope, maaaring kumuha ng tissue samples sa pamamagitan ng maliliit na biopsy forceps. Maaaring magtanggal ng mga polyps gamit ang electrocautery snares.  Pwede ring kumuha ng litrato at magsagawa ng laser therapy.

 

Paano maghanda para sa pagsusuri?

 

Kailangang ganap na linisin ang bituka. Ang manggagamot ay magbibigay ng mga tagubilin para sa pagsasagawa nito. Ito ay maaaring kumbinasyon ng mga labatiba (enema); hindi pagkain ng solid food sa loob ng 2 o 3 araw bago ang pagsusuri; at paggamit ng laxatives. Karaniwang ipapatigil ang pag-inom ng aspirin, ibuprofen, naproxen, o iba pang mga gamot na nagpapalabnaw ng dugo ilang araw bago ang colonoscopy.

Hihilingin din ang  pag-inom ng maraming malinaw na likido(liquids) sa loob ng 1-3 araw bago ang procedure. Ang mga halimbawa ng malinaw na likido ay:

    * Kape o tsaa na walang gatas o creamer
    * Bouillon o sabaw na walang taba o mantika
    * Dyelatin (gelatin)
    * Sports drink
    * Sinalang katas ng prutas (strained fruit juices)
    * Tubig

Maliban na lang kung ipagbawal ng doktor, regular na inumin ang anumang resetang gamot. Itigil ang paggamit ng iron supplements ilang linggo bago ang test, maliban din kung sabihin ng doktor na ipagpatuloy. Ang iron ay maaaring magpaitim ng dumi na magpapalabo ng view sa loob ng bituka. Maghanap ng makakasama sa pag-uwi. Maaaring makaramdam ng pagkahilo at hindi makapagmaneho pagkatapos ng pagsusuri.

 

 Ano ang mararamdaman?

 

 Ang mga gamot na pampakalma at pangkirot ay nakapagpapa-relax at nagpapa-antok. Maraming pasyente ang hindi maka-alalang sila ay nag-colonoscopy. Bago ang pagsusuri, ang doktor ay nagsasagawa ng rectal exam upang makatiyak na walang mga pangunahing pagbabara (blockages) sa loob ng puwit. Maaring makaramdam na parang madudumi habang ang daliri o ang colonoscope ay ipinapasok sa loob ng puwit.

 

 Maaari makaramdam ng presyon habang ang scope ay gumagalaw sa loob ng bituka. Maaari ring makaranas ng bahagyang pagkirot at kabag habang nagpapakawala ng hangin ang colonoscope o habang ito ay itinutulak papaloob. Ang pag-utot ay kailangan at dapat na asahan.

Maaari makaginhawa ang pagsasagawa ng mabagal at malalim na paghinga. Ito ay makakatulong din upang ma-relax ang
abdominal muscles. Patuloy ding magkakaroon ng bahagyang pagkirot at kabag matapos ang procedure. Madadalas din ang pag-utot. Ang pagka-antok ay lilipas pagkaraan ng ilang oras. Dahil sa pagkakahimbing maaring walang maalala ang pasyente sa natapos na procedure.

Bakit isinagawa ang pagsusuri?

Ang colonoscopy ay maaaring gamitin para sa mga sumusunod na kadahilanan:

    * Pagsakit ng tiyan, pagbabago sa regular na pagdumi, o pagbaba ng timbang
    * Abnormal na pagbabago (tulad ng polyps) na nakita sa sigmoidoscopy o x-ray test (CT scan o barium enema)
    * Anemya dahil sa kakulangan sa iron (karaniwan kapag walang ibang dahilan ang nahanap)
    * Dugo sa dumi, o ma-itim na dumi
    * follow-up sa isang nakaraang karamdaman, tulad ng polyps o colon kanser

    * Inflammatory bowel disease (ulcerative colitis and Crohn's disease)
    * Screening para sa colorectal kanser


 
  
* Kumunsulta sa espesyalista upang talakayin ang colonoscopy.

 

 

2nd Floor, Podium Building, The Medical City,

Ortigas Avenue, Pasig City, Metro Manila

Tel No. (632) 9881000 or (632) 6356789 ext. 7789

www.colonandrectalspecialists.com , www.crsi.com.ph

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Clinic Hours: Mondays to Saturdays – 8:00 AM to 5:00 PM except Wednesdays

Ang Mga Espesiyalista

Manuel Francisco T. Roxas, M.D.

Robert L. Chang, M.D.

Catherine S. Co, M.D.

Carlo C. Cajucom, M.D.

Marc Paul J. Lopez, M.D.

Dione P. Sacdalan, M.D.

 

 

MANILA, Philippines - Hemorrhoids are
actually present in all individuals whether healthy or not. They are the
vascular cushions which surround the general area of the rectum and
anus.
The term hemorrhoids is associated with the symptoms when this part
of the body becomes enlarged, inflamed, thrombosed or prolapsed.
Many people have them without suffering from any symptoms, and
therefore these may be safely left alone. Treatment is usually required
for those whose hemorrhoidal symptoms such as excruciating throbbing
pain affect quality of life and daily living.
There are many traditional remedies and non-surgical treatments for
hemorrhoids. However, if none of these work, surgical procedures may be
required as a last resort.
Below are some misconceptions about hemorrhoids treatment and the truth behind each:
Misconception No. 1. All surgical procedures for hemorrhoids are very painful. Due
to this reputation of a painful operation, advances in
hemorrhoid surgery have focused on making it less painful. One such
operation is stapled hemorrhoidectomy. Using a specially designed,
single-use stapler instrument, hemorrhoids are excised and the anus
repaired from the inside. The end-result is that the surgical wound is
inside, and no wound is visible outside the anus. Scientific studies
have proven that this is less painful than traditional surgery.
Another advanced surgical technique is ****transarterial hemorrhoidal
dearterialization (THD). Using a Doppler ultrasound, the blood vessel
supplying the hemorrhoid is identified and ligated with stitches.
Deprived of its blood supply, the hemorrhoid then shrinks and shrivels.
Again there is no wound outside and is therefore almost painless.
Misconception No. 2. Another more common misconception about surgery
for hemorrhoids is that it can cause fecal incontinence, or the
inability to control farting or defecation. Again this is not true. When hemorrhoid
surgery is done properly, incontinence won’t develop.

Pagtitistis ng Malaking Bituka at Tumbong (Colorectal Surgery)

 

Ang pagtitistis o pag-oopera ng malaking bituka (colon)at tumbong (rectum)ay ang pagsasaayos ng mga pinsalang natamo ng alin mang bahagi ng malaking bituka, tumbong, o puwit sanhi ng mga sakit tulad ng kanser, diverticulitis, inflammatory bowel disease (ulcerative colitis and Crohn's disease) at iba pa, sa pamamagitan ng iba’t-ibang pamamaraan. Ang mga aksidenteng pinsala, pagbabara, pagkapunit o pagkabutas, mga bukol o peklat na dahilan ng pagbabara ay maari ring mangailangan ng operasyon. Ang pagsasaayos ng mga pinsala ay magpapanumbalik sa normal na sistema ng pagdumi. Ang iba pang mga kundisyon na maaaring mangailangan ng pagtitistis ay almuranas, anal fissures, prolaps, kawalan ng pagpipigil sa pagdumi (bowel incontinence), at kulugo sa puwit (anal warts).

Mga Uri ng Pagtitistis

 

May iba’t ibang pamamaraang ginagamit ang mga siruhano (surgeon) upang gamutin ang mga pinsala ng  malaking bituka at puwit. Noong mga naunang panahon, kalimitang ang pagtitistis ay ginagawa sa pamagitan ng isang malaking paghiwa sa tiyan at pagsasa-ayos ng mga pinsala sa bituka.  Ang karaniwang ginagawa ay ang pagputol at pagtanggal ng apektadong parte ng bituka (resection) at pagkabitin ang mga hindi napinsalang parte (anastomosis). Ang iba pang klase ng operasyon ay ang pagtahi ng mga punit sa puwit, pagtanggal ng almoranas  at pagpapasikip ng spincter muscle.

Karaniwan din noon ang paglalagay ng ostomy. Ito ay ang paglalagay ng butas mula sa loob ng katawan palabas upang tanggalin ang mga ihi at dumi  (urine and feces) ng katawan. May mga uri din ang ostomy. Ang colostomy ay ang paglabas ng bahagi ng malaking bituka sa may tiyan upang mailabas ang dumi ng katawan patungo sa isang lalagyan (pouch). Sa ileostomy naman, ang lahat ng parte ng malaking bituka, tumbong at puwit ay inaalis at ang pinakadulong bahagi ng maliit na bituka (ileum) ang siyang nagiging stoma.

 

Sa kasalukuyan, ang laparoscopic surgery ay ginagamit sa maraming sakit at pinsala ng bituka kabilang na ang mga maagang kanser. Sa ganitong operasyon, ang siruhano ay nagpapasok ng instrumentong may nakakabit na maliit na kamera (laparoscope) sa maliit na hiwa sa tiyan. Ang operasyon ay may mas kakaunting komplikasyon, mas mabilis, mas hindi masakit, at mas may maliit na pilat. Ito ay nangangahulugan din ng mas maikling araw ng pananatili sa loob ng ospital.

 

Makailan lamang, mayroong mas makabagong pagsulong sa teknolohiya ng pag-oopera. Ito ay ang robotic surgery. Dito, ang siruhano ay gumagamit ng computer na nagkokontrol ng mga maliliit na instrumentong nakakabit sa robot.

 

Desisyon sa Pagtitistis

 

Ang ilang mga kondisyon ng may sakit ay maaaring matugunan ng minimally-invasive surgery.  Samantala,  ang ibang mga sakit tulad ng kanser ay maaring mangailangan ng ostomy, isang mas mabigat na operasyon.  Ang desisyon ng doktor upang irekomenda ang operasyon ay nakasalalay sa iba’t ibang kadahilanan tulad ng kasaysayang medikal ng pasyente, tindi ng sakit o kirot na nararanasan, at mga resulta ng dyagnostikong ginawa sa kanya.

 

Mga paghahanda bago ang operasyon

 

Sasabihin ng doktor ang mga  gagawin sa operasyon, ang mga posibleng masamang epekto nito, at ang mga inaasahang mararanasan matapos ang operasyon. Katulad ng kahit anong pagtitistis, ang pasyente ay papipirmahin ng isang kasulatan ng pagsang-ayon o pagpapahintulot (consent form). Bilang paghahanda sa operasyon, ang manggagamot ay maaring humiling ng mga pag-aaral ng dugo at ihi ng pasyente, ganun din ng iba’t ibang   x-ray at electrocardiograph (EKG). Maari ding mag-alok at magbahagi ang doktor o nars sa pasyente o mga kaanak nito ng mga katuruan patungkol sa pamamahala ng ostomy.

 

Upang maging malinis ang bituka bago ang operasyon, ang pasyente ay maaring hilingin ng doktor na huwag kumain o uminom ng kahit ano ilang oras bago ang pagtitistis. Maari ding painumin ng mga gamot na pampadumi o gumamit ng labatiba (enema). Maari ding painumin ng antibiotics upang kumaunti ang bakterya sa bituka upang maiwasan ang impeksiyon matapos ang operasyon.

 

Pangangalaga matapos ang operasyon

 

Matapos ang operasyon, imomonitor ang presyon ng dugo, pulso, paghinga, at temperatura ng pasyente hanggang ito ay bumalik sa normal.  Tuturuan ang pasyente kung papaano susuportahan inoperahang bahagi ng katawan habang humihinga nang malalim at umuubo, bahagi ng ehersisyo matapos ang operasyon. Maaari din siyang bigyan ng gamot  sa kirot kung nararapat.  Sinusukat din ang  lahat ng likidong (liquid) pumapasok at lumalabas sa kanyang katawan. Ang kulay at katas ng  sugat ay inoobserbahan.  Karaniwang pinapatayo na ang pasyente at pinapaupo sa silya kinagabihan ng operasyon. Karamihan ay nakakalabas na ng ospital makalipas ang dalawa o apat na araw.

 

 Mga panganib

 

Ang mga potensyal na panganib matapos ang operasyon ay madalas na nangyayari habang ang pasyente ay nasa ospital pa. Ang kanyang pangkalahatang kalagayan ng kalusugan bago ang pagtitistis ay nagpapahiwatig ng mga potensyal na panganib. Dapat bigyang tuon ang mga problema sa puso at mababang immune system ng pasyente.

 

Normal na resulta

 

Ang lubusang paggaling ng may sakit na walang anumang kumplikasyon ay inaasahan. Ang panahon ng  pagpapagaling ay iba-iba depende sa pangkalahatang kalagayan ng kanyang kalusugan bago ang operasyon. Ang mga pagbabago sa diyeta ay minimungkahi upang maiwasan muli ang pagkakasakit o upang mapangalagaan ang kasalukuyang kalagayan.

 

Ang mga payo patungkol sa mga pagbabago ng kasalukuyang  pangaraw-araw na pamumuhay ay ibinabahagi sa pasyente.

 

Matapos ang pagpapa-uwi

 

Ipaalam agad sa manggagamot kung maranasan ang matinding kirot, pamamaga, pamumula, pamamasa o pagdurugo ng sugat. Ipaalam din kung may pananakit ng ulo at kalamnan, pagkahilo, pagsusuka o pagduduwal, lagnat, pagtitibi o pangingitim ng dumi.

Ang impormasyong ito ay hindi pamalit sa mga payong medikal. Magtanong at sumangguni sa mga espesiyalista.

2nd Floor, Podium Building, The Medical City,

Ortigas Avenue, Pasig City, Metro Manila

Tel No. (632) 9881000 or (632) 6356789 ext. 7789

www.colonandrectalspecialists.com , www.crsi.com.ph

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Clinic Hours: Mondays to Saturdays – 8:00 AM to 5:00 PM except Wednesdays

Ang Mga Espesiyalista

Manuel Francisco T. Roxas, M.D.

Robert L. Chang, M.D.

Catherine S. Co, M.D.

Carlo C. Cajucom, M.D.

Marc Paul J. Lopez, M.D.

 

 * What are the symptoms of hemorrhoids? 

Bleeding from hemorrhoids is usually bright red, often dripping into the toilet bowl, or noticed when wiping. The stools themselves are normal looking, indicating that the bleeding is originating only from the anorectal area.  Sludge of dark blood and stool mixed thoroughly together is usually from a source within the small and large intestines and not hemorrhoids. Hemorrhoidal bleeding is painless, and this differentiates it from anal fissures, which is also a very common anal condition that presents with similar bright red bleeding during defecation, but with anal pain.

Hemorrhoids only become painful when they thrombosed or incarcerated.  Thrombosed hemorrhoids occur when blood clots within the hemorrhoids, causing very obvious swelling and pain.  While surgery for this may be effective during the first 4 days of the attack, if left alone the swelling and pain gradually subside and disappear after 2 weeks.  Usually this occurs just once or twice in a person’s lifetime, and it is uncommon to have repeated episodes of thrombosis. 

Doctors often classify patients as to having either external or internal hemorrhoids.  External hemorrhoids are located just outside the anus, and hence are always visible on routine inspection.  Many people have them without suffering from any symptoms, and therefore these may be safely left alone.  Sometimes external hemorrhoids may make cleaning difficult, allowing sweat and anal discharge to hide between folds, resulting in anal itching.

Internal hemorrhoids arise from inside the anus and are therefore only visible when, because of excessive laxity, they protrude outside.  This condition is called prolapsed, and usually occurs during defecation.  When internal hemorrhoids prolapsed they may either slip back inside on their own, or require manipulation by the person for it goes back in.  When the prolapsed hemorrhoids cannot be returned, they become trapped outside, resulting in pain and swelling.  This scenario is called incarcerated hemorrhoids.

 * What are the forms of treatment – surgical and non-surgical?

Hemorrhoids only require treatment when there are symptoms.  And the type of treatment depends on the severity of symptoms.  Mild symptoms may be managed just by eating a lot of fiber and taking in bulk laxatives such as psyllium to improve the consistency of stools and ease bowel movement.  Some over-the-counter creams may provide symptomatic relief.

Non-surgical and almost painless treatments for hemorrhoids include injection sclerotherapy, infrared photocoagulation (often mislabeled as “laser treatment”), and rubber band ligation, any of which can be done safely in the clinic as an out-patient procedure.  In scientific studies comparing these methods, rubber band ligation was found to be the most effective and cheap, which is why it is the most common non-surgical procedure for hemorrhoids in the world today.

Non-surgical treatment is often ineffective for large, incarcerated or thrombosed hemorrhoids.  Surgery is usually recommended in these situations, and also when non-surgical treatment has failed to relieve symptoms.  Traditional surgery requires cutting out the hemorrhoid using a variety of instruments such as scissors, knives, cautery, and ultrasonic dissectors. Unfortunately, any wound created in the outer skin of the anus results in often Sever post-operative pain, which is responsible for the reputation of hemorrhoid surgery being one of the most painful of operations.

* What are the advances in hemorrhoids treatment?

Due to this reputation of being a painful operation, advances in hemorrhoid surgery have focused on making it less painful.  One such operation is stapled hemorrhoidectomy. Using a specially-designed, single-use stapler instrument (which was modified from the staplers used to reconnect intestines during major abdominal surgery), the hemorrhoids are excised and the anus repaired from the inside, something which is difficult to do with traditional surgery.  The end result is that the surgical wound is inside, and no wound is visible outside the anus. Scientific studies have proven that this is less painful than traditional surgery, although with a small recurrence rate.

                                                     

     Stapled Hemorrhoidectomy                           Transanal Hemorrhoidal Dearterialization (THD)

Another advanced surgical technique is Transanal Hemorrhoidal Dearterialization (THD).  Using a doppler ultrasound, the blood vessel supplying the hemorrhoid is identified and ligated with stitches.  Deprived of its blood supply, the hemorrhoid then shrinks and shrivels.   Again there is no wound outside and is therefore almost painless.  However, because it is a new technique, not very many studies evaluating its long-term effectiveness have come out.

 All surgical procedures for hemorrhoids, whether traditional or innovative, may sometimes develop complications such as bleeding, infection and stricture. It is important therefore when seeking treatment, to see an expert in anal diseases.

 * What are some common misconceptions about hemorrhoid treatments?

One misconception about surgery for hemorrhoids is that it can cause fecal incontinence, or the inability to control farting or defecation.  Again this is not true. Properly done hemorrhoid surgery, using any of the techniques discussed previously, does not entail cutting or injuring the anal muscles.  Therefore no complication such as incontinence should develop. 

Another misconception about hemorrhoid treatment is the use of lasers.  A true LASER is defined as Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, and in medical applications is used as a very fine, and precise cutting instrument (such as when in ophthalmology).  The technology is very expensive, and therefore using a true laser for hemorrhoid surgery makes the procedure quite prohibitive

There are other misconceptions in the public about hemorrhoid treatment. Unfortunately this is propagated by many false claims and unscrupulous practices.  Hemorrhoids are a very common condition that is often bothersome, sometimes very painful, but never life-threatening.  All symptoms must be evaluated by a doctor to make sure one truly has hemorrhoids. There are a variety of surgical and non-surgical options, and these should always be discussed first with an expert prior to making a decision on treatment.

* Note: This information is not intended as a substitute for professional medical advice. For any inquiries please Visitor calls your specialists.MANILA, Philippines - Hemorrhoids are actually present in all individuals whether healthy or not. They are the vascular cushions which surround the general area of the rectum and anus.

The term hemorrhoids is associated with the symptoms when this part of the body becomes enlarged, inflamed, thrombosed or prolapsed.

Many people have them without suffering from any symptoms, and therefore these may be safely left alone. Treatment is usually required for those whose hemorrhoidal symptoms such as excruciating throbbing pain affect quality of life and daily living. 

There are many traditional remedies and non-surgical treatments for hemorrhoids. However, if none of these work, surgical procedures may be required as a last resort. 

Below are some misconceptions about hemorrhoids treatment and the truth behind each: